Общи условия за продажба на билети Онлайн

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КИНО PALACE ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ОНЛАЙН

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Билети за кинопрожекциите в Кино Palace могат да бъдат закупени онлайн чрез специализирана електронна платформа за продажба, свързана с интернет страницата на Кино Palace www.kinopalace.bg.

Кино Палас е кинокомплекс, управляван от „ПРО ФИЛМС“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131355676, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 57А, ДДС №: BG131355676. Официалният уеб сайт на кинокомплекса е: www.kinopalace.bg, телефон за контакт: 062-59-09-59.

Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети са част от договора за онлайн продажба на билети между Про Филмс и всеки потребител. Потребителят се счита обвързан от Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети, съответно от Общите условия за ползване на услугите по кинопоказ, предоставяни от „Про Филмс” ООД, от момента, в който маркира полето „Запознах се и приемам Общите Условия за Онлайн продажба на Билети” и натисне бутона „Продължи към плащане“, разположени в секция „БИЛЕТИ“ от онлайн платформата за продажба на билети в Сайта на Кино Palace. Натискането на виртуалния бутон „Продължи към плащане ” от клиента се счита за електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потребителят изразява своето съгласие за сключване на договор за онлайн покупка на билети при условията на Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети.

С приемането на Общите Условия за Продажба на Билети потребителят изрично се съгласява потвърждението на сключения с Про Филмс договор от разстояние да се извършва на предоставената от потребителя електронна поща в регистрационната форма за закупуване на билети. Потребителят е обвързан от договора за онлайн покупка на билети от момента, в който натисне виртуалния Бутон „Платете с кредитна/дебитна карта”, а Про Филмс е обвързано от този договор от момента, в който получи потвърждение за направената поръчка и нейното заплащане от страна потребителя.

На основание чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите, потребителят, осъществил транзакцията за покупка на електронен билет чрез специализираната електронна платформа за продажба на билети, няма право да се откаже от сключения договор за онлайн покупка на билети за прожекции на филми в кинокомплекс „Кино Палас”.

 

II. ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БИЛЕТИ

Актуалните цени на билетите за кино са посочени на интернет страницата на Кино Palace www.kinopalace.bg., в раздел „ЦЕНИ”.

Всички показани на интернет страницата цени са в български лева и са крайни за потребителя, като включват всички данъци и такси. Кино Palace си запазва правото, без предупреждение, да променя цените на билетите по всяко време.

За всяка покупка чрез специализираната електронна платформа за продажба на билети на кино Palace се начислява административна такса за обработка към системата за електронни плащания (booking fee). Таксата за обработка се начислява допълнително към стойността на всеки отделен закупен билет. Таксата за обработка е в размер на 0,50 лева с включен ДДС за закупен билет.

 

III. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ

Специализираната електронна платформа за продажба на билети е свързана с интернет страницата на кино Palace и се намира в секцията „Програма“.

В специализираната електронна платформа за продажба на билети са визуализирани всички актуални филмови прожекции в Кино Palace, за които могат да бъда закупени билети, съгласно седмичната филмова програма на кинокомплекса.

Чрез специализираната електронна платформа за продажба на билети на кино Palace не могат да бъдат закупени 3D очила, ваучери за подарък или стоки от група „Храни и напитки“ – пуканки, безалкохолни напитки, мърчандайзинг артикули и др. продукти, предлагани на касите на кинокомплекса.

Онлайн продажбата на билети чрез специализираната електронната платформа се осъществява в реално време, 24 часа в денонощието, до изчерпване на свободните места за прожекциите в съответните зали.

Закупуването на билети през специализираната електронна платформа се извършва без да е необходима предварителна регистрация в интернет страницата на кино Palace.

Времевият интервал, през който следва да бъде осъществено закупуването на електронен билет чрез специализираната електронна платформа, както и финализиране на поръчката е в рамките на 15 минути след избирането на място в съответната зала, в която е програмирана избраната от потребителя филмова прожекция.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ

При онлайн покупка на билет чрез специализираната електронна платформа на кино Palace, потребителят следва да съобрази своя избор на билет с възрастовия профил и наличието на условия за право на ползване на намален билет от страна на посетителя, както и с категорията (визата) на филма, определена от Националния Филмов Център.

При онлайн покупка на билет чрез специализираната електронна платформа на кино Palace, потребителят следва да посочи актуална информация за контакт – имена, адрес на електронна поща и телефонен номер, които да бъдат използвани при необходимост за връзка с него от страна на кинокомплекса.

При онлайн покупка на билет чрез специализираната електронна платформа на кино Palace, на посочения от потребителя при извършване на поръчката адрес на електронна поща (Email адрес), се изпраща електронен билет за избраната прожекция. Електронният билет се издава в един екземпляр за всяко отделно закупено от потребителя място за избраната прожекция и съдържа информация за следните детайли, отнасящи се към избраната от потребителя филмова прожекция: наименование на филма, кинокомплекс, дата на прожекцията, час на прожекцията, зала на прожекцията, ред и номер на закупеното място за прожекцията, вид и стойност на закупения билет, уникален номер на транзакцията.

При онлайн покупка на билет чрез специализираната електронна платформа на кино Palace, на посочения от потребителя при извършване на поръчката адрес на електронна поща (Email адрес), се изпраща чрез уеб линк в PDF формат електронна касова бележка за извършената от потребителя покупка, която съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 52о от Наредба Н-18 на Министерство на финансите. 

Успешното финализиране на процеса по заплащане на заявения от потребителя електронен билет е условие същият да бъде издаден и предоставен на потребителя.

Кино Palace не носи отговорност при неправилно въвеждане на e-mail адрес и други данни за контакт, което възпрепятства получаването на електронния билет от страна на потребителя.

Билет, закупен чрез специализираната електронна платформа на кино Palace, може да бъде използван само еднократно от потребителя и важи за една филмова прожекция. Билетът е валиден само за избраните от потребителя кинокомплекс, филм, ден, зала, дата и час на прожекцията.

Съдържанието на закупения чрез специализираната електронна система електронен билет не може да бъде изменяно (по отношение на филм, дата, час, зала, вид на прожекцията, категория на билета (редовен, намален) и т.н.) след завършване на транзакцията по плащането.

При посещение на съответната филмова прожекция в Кино Palace потребителят следва да предостави разпечатания електронен билет или негов електронен вариант в PDF формат, визуализиран чрез екрана на смартфон или на друго преносимо компютърно устройство.

При посещение на съответната филмова прожекция в Кино Palace служителите на кинокомплекса извършват онлайн валидиране на представения от потребителя електронен билет.

В случай на констатирано несъответствие между датата, часа и вида на заплатената с електронния билет прожекция и датата, часа и вида на прожекцията, която потребителят реално желае да посети, достъпът до кинозалите на кинокомплекса може да бъде отказан за потребителя.

В случай на констатирано несъответствие между възрастта на посетителя, представил електронния билет и изискванията за възраст, следващи от категоризацията на филма, определена от Националния Филмов Център, Кино Palace има право да откаже на потребителя достъп до съответната прожекция. В тези случаи Кино Palace не дължи връщане на заплатената от клиента цена за електронния билет, нито замяната на билета с билет за прожекция на друг филм, нито каквато и да е друга компенсация.

В случай на извършване на онлайн покупка на намален билет, при посещение на съответната филмова прожекция, потребителят следва да представи на служителите на кинокомплекса документ удостоверяващ правото за ползване на намаление. Не представянето на такъв документ или установяването, че потребителят не отговаря на условията за получаване на намален билет, е достатъчно основание на посетителя да бъде отказан достъп до залата за прожекция.

Кино Palace има право да откаже достъп до кинопрожекции в случаите на представяне от страна на потребителя на невалиден електронен билет – билет, за който не е извършено плащане или който е преправен, нечетим, неистински или манипулиран по какъвто и да е начин. До кинопрожекции се допускат само потребители, които представят валиден електронен билет.

 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

За извършване на плащания чрез специализираната електронна платформа за продажба на билети на кино Palace се използва платформата на лицензирания доставчик на платежни услуги  SumUp® (https://www.sumup.com/). Плащанията могат да се извършват чрез следните платежни методи: валидна кредитна или дебитна карта VISA, MASTERCARD или MAESTRO.

Сигурността на предоставените от потребителя картови данни се гарантира от платежната система на SumUp®, която обработва плащането. Услугата по разплащане с банкови карти не се предоставя от Про Филмс и дружеството не носи отговорност за предоставянето и качеството на тази услуга.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА ИЗВЪРШЕНА ПОРЪЧКА (CANCELLATION POLICY)

Стойността на закупените от потребителя билети чрез електронната платформа за продажба на билети на кино Palace не може да бъде възстановена на потребителя, освен ако прожекцията бъде отменена поради технически причини или поради други извънредни обстоятелства, изрично указани от кинокомплекса. Компенсацията на потребителя се извършва чрез преиздаването на билети за друга, избрана от потребителя прожекция единствено и само на касите на кинокомплекса срещу представяне на разпечатания електронен билет. В горепосочените случаи Кино Palace не дължи на потребителя възстановяване на административната такса за обработка към системата за електронни плащания (booking fee).

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

С използване на електронната платформа за продажба на билети на кино Palace, потребителите се съгласяват посочените от тях в онлайн поръчката за закупуване на билети данни (две имена, адрес на електронна поща и телефон), да бъдат използвани от Про Филмс за обработване на поръчките на потребителите, изпълнение на заявките от разстояние и за комуникация с тях в случай на необходимост, както и да бъдат предоставени от Про Филмс на доставчика на платежни услуги SumUp® с цел изпълнение на платежните операции и свързването им с поръчките на потребителите. Про Филмс събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от потребителите лични данни при онлайн продажба на билети в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон.

Всеки потребител може да изпрати препоръка, коментар или оплакване относно процеса на закупуване на електронен билет през сайта на Кино Palace като попълни формата в секция "Контакти" на следния уеб адрес:

 

https://kinopalace.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-static4.html.

 

Настоящите Общи Условия на Кино Palace за Продажба на Билети Онлайн са в сила считано от 01.03.2023 г.

Всички права запазени ® Кино Palace © powered and design by Web Services Ltd. S. № XR4N-ММW67CP7-8013